پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – روکشهای فلزی پروفیل آلومینیوم

 

عملیات تکمیلی : روکش های فلزی بر روی پروفیل آلومینیوم

کاتودایز (آب فلز کاری)

در این روش امکان رسوب فلزات دیگر بر روی سطح آلومینیوم فراهم می شود.
ویژگی های کاتودایز عبارتند از:
1- مقاومت بسیار بالا به خوردگی.
2- جلای بالای سطح.
3- زیبایی بسیار زیاد پروفیل و امکان استفاده از ان در نماها، ویترین ها و…

برای آب فلز کاری پروفیل آلومینیوم می توان از فلزاتی مانند: نیکل، کروم و طلا استفاده نمود.
در بعضی موارد نیاز به دو مرحله آبکاری می باشد. برای مثال برای آب کاری با کروم، ابتدا باید در یک مرحله آب کاری با قلع انجام شود و در مرحله بعد کروم.