پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – براش پروفیل آلومینیوم

 

عملیات تکمیلی : براش پروفیل آلومینیوم

این فرایند یکی از روش های آماده سازی سطح جهت فرایند آندایزینگ می باشد که منجر به ایجاد خطوطی نا منظم و خشن روی سطح پروفیل می گردد در این فرایند ابتدا باید سطح پروفیل از آلودگی و روغن پاک شود، سپس با استفاده از برس های سیمی سطح پروفیل پیمایش می گردد و افکت براش بر روی سطح ایجاد می شود فرایندد براشینگ می تواند به دو صورت خشک یا مرطوب انجام شود.