دانستنی های ما

فروش پروفیل آلومینیوم در تهران
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

فروش پروفیل آلومینیوم در تهران

در صنایع امروزی از انواع مختلفی از فلزات استفاده می شود که هر کدام از این فلزات و عناصر از ترکیبات شیمیایی مختلفی ساخته شده اند. هر کدام از این ...

خوردگی آلومینیوم
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

خوردگی آلومینیوم

خوردگی آلومینیوم به دلایل گوناگون به وجود آمده و سبب تجزیه ی سطح این فلز می شود. این اتفاق به دلایل گوناگون نظیر کاهش مقاومت سطح آلومینیوم در برابر خوردگی ...

اکستروژن سرد
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

اکستروژن سرد

اکستروژن سرد در سال ۱۹۴۰ ابداع شده است. از اکستروژن به روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود. اکستروژن سرد در صنعت در واقع برای ساخت تجهیزات بسیار مختلف ...

پروفیل هوا ساز
۵ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

پروفیل هوا ساز

پروفیل‌ها انواع بسیار زیادی دارند بعضی از این پروفیل‌ها در دستگاه‌های مختلفی به‌کار برده می‌شوند. بعضی از این پروفیل‌ها در دستگاه هواساز مورد استفاده قرار می‌گیرند و به آن‌ها پروفیل ...

پیر سختی آلومینیوم
۲ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

پیر سختی آلومینیوم

روش‌های مختلفی برای استحکام بخشی به فلزهای گوناگون مانند آلومینیوم وجود دارد. این روش‌ها سبب می‌شوند که مقاومت فلز به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. یکی از این روش‌های رایج پیر سختی ...

× پشتیبانی