دانستنی های ما

آنودایز پروفیل آلومینیوم
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

آنودایز پروفیل آلومینیوم

آنودایز پروفیل آلومینیوم فرآیند غیرفعال سازی الکتروشیمیایی است که در آن لایه سطحی یک بستر آلومینیومی به یک لایه اکسید آلومینیوم تبدیل می شود. در حالی که یک لایه ...

عملیات تکمیلی T4_T5_ T6
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

عملیات تکمیلی T4_T5_ T6

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی عملیات تکمیلی T4_T5_ T6 با ایجاد تغییر در ساختار آلیاژ باعث حصول ساختاری ریزدانه در پروفیل آلومینیوم می‌شود. از آنجایی که ریز دانه شدن در فلزات ...

× پشتیبانی