پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – پولیش پروفیل آلومینیوم

 

عملیات تکمیلی : پولیش پروفیل آلومینیوم

این فرایند یکی از روش های آماده سازی سطح جهت فرایند آندایزینگ می باشد که منجر به ایجاد سطحی صاف و آیینه ای با توانایی رفلکس نور می گردد. این روش مخصوص آلومینیوم اکستروژن شده با آلیاژ ۶۰۶۳ می باشد زیر در صورت وجود ناخالصی از جمله سیلیس امکان رسیدن به سطح صیقلی میسر نمی باشد. پروفیل های مورد استفاده باید عاری از هر گونه آثار زخم و سوراخ شدگی روی سطح باشد زیرا در صورتی که این نواقص عمیق باشد طی پروسه پولیشینگ رفع نمی گردد. در فرایند پولیشینگ ابتدا سطح پروفیل ها را از آلودگی های سطحی پاک کرده سپس مواد پولیش را با استفاده از قلطک هایی روی سطح پروفیل آغشته می کنند فرمول این مواد به گونه ای می باشد که ذرات ریز سنباده مانندی دارد و مانند سنباده عمل می کند. سپس پروفیل های آغشته به مواد داخل دستگاه پولیش قرار می گیرد و فرچه هایی از جنس کتان با سرعت سطح پروفیل را سایش می دهد. از اصطکاک ایجاد شده بین ذرات ریز و سرعت فرچه روی سطح، سطح به صورت آیینه ای و صیقل خورده تبدیل می شود. طبق تحقیقات صورت گرفته در اثر پولیش مکانیکی ساختار سطح آلومینیوم تبدیل به ساختاری کریستالی می شود که باعث ایجاد خاصیت آیینه ای در سطح می گردد. پولیشینگ به دو صورت مکانیکی و شیمیایی قابل اجرا می باشد که پولیش مکانیکی از براقیت کمتری در مقایسه با پولیش شیمیایی برخوردار می باشد اما پایداری پولیش مکانیکی بسیار بالاتر از پولیش شیمیایی می باشد. پس از مرحله پولیش مکانیکی سطح پروفیل ها از آثار واکس پولیش پاک می گردد و وارد مرحله آندایزینگ می گردد.