شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.
قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید .

قیمت به روز 1400/08/12

نام محصولات قیمت به ریال
شمش ایرالکو99.8 745.000-750.000
شمش المهدی 99.25 700.000
شمش جنوب99.85 745.000-750.000
بیلت ایرالکو 835.000
بیلت شرکتی دی سی هموژن 820.000
بیلت دست ریز 730.000
تاریخ نرخ آلومینیوم آلیاژی آلومینیوم
00/08/04 نقدی 2769 2831
00/08/05 نقدی 2769 2704
00/08/06 نقدی 2518 2721
00/08/07 نقدی 2517 2695
00/08/10 نقدی 2517 2713
00/08/11 نقدی 2516 2680

 

 

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن آلومینیوم و قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .