شبیه سازی فرآیند اکستروژن

در این شرکت از نرم افزار Deform 3D جهت انجام عملیات شبیه سازی فرآیند اکستروژن در پروسه طراحی قالب ها به جهت موارد زیر استفاده می گردد :

کاهش نیاز به آزمایش های اولیه ی قالب در محیط کارخانه

بهبود طراحی قالب در جهت کاهش هزینه های سربار تولید

کوتاه کردن زمان انجام کار

پیش بینی نتیجه ی تولید پروفیل با درجه ی بالایی از دقت و صحت

 

شبیه سازی پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد

نرم افزار Deform 3D به عنوان یک سیستم شبیه سازی قدرتمند برای تجریه و تحلیل جریان های سه بعدی فرایندهای پیچیده ی شکل دهی فلزات طراحی شده است .این نرم افزرا توسط شرکت SFTC در امریکا توسعه پیدا کرده است . در این نرم افزار پروسه اکستروژن شبیه به اتفاقاتی که در واقعیت رخ می دهد شبیه سازی می شود.

در ذیل چند نمونه از موارد شبیه سازی شده توسط نرم افزار Deform 3D و شکل سرشاخه تولیدی و در نهایت پروفیل تولید شده مشاهده می گردد.