پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – بیلت ایرالکو

بیلت ایرالکو

شرکت آلومینیوم ایران  یا ایرالکو ، به عنوان اولین تولید کننده شمش‌های آلومینیومی ایران و بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم کشور  در شهر اراک واقع شده‌است. به همین سبب شهر اراک به عنوان قطب تولید آلومینیوم کشور تبدیل شده‌است .

كارگاه احياء : امروزه در جهان توليد فلز آلومينيوم به دو صورت انجام مي گيرد : 1- توليد آلومينيوم اوليه با استفاده از اكسيد آلومينيوم يا آلومينا AL2O3 و 2- توليد آلومينيوم ثانويه با استفاده از آلومينيوم بازيافتي . فلز آلومينيوم اوليه نيز طي سه مرحله به شرح ذيل توليد مي شود :
1) مراحل عملياتي سنگ معدن بوكسيت 2) مراحل استحصال آلومينا از بوكسيت 3) فرآيند احياءسنگ بوكسيت طي فرآيندي با استفاده از روش شيميايي در كارخانجات توليد آلومينا به اكسيد آلومينيوم يا آلومينا تبديل مي گردد. آلومينيوم مذاب در كارگاههاي احياء با استفاده از کوره هاي احياء و روش هال- هرولت‌ و وجود قطبهاي مثبت و منفي (آند-كاتد) جهت عبور جريان الكتريسيته از محلول آلومينا AL2o3 در كريوليتNa3Alf6 مذاب و ايجاد حرارت 970-950 درجه سانتيگراد توليد شده و به طور كلي ، از فرآيند چهارتن بوكسيت ، دو تن پودر آلومينا بدست آمده و ازاين مقدار يك تن فلز آلومينيوم استحصال ميگردد .
از نظر تكنولوژي سيستم موجود در كارگاه احياء ايرالكو از نوع پيش پخت و نحوه قرار گرفتن ديگها پهلو به پهلو بوده كه شامل 5 خط و به استعداد 700 ديگ مي باشد.

كارگاه توليد آند : آند به عنوان قطب مثبت در پروسه توليد آلومينيوم و ايجاد حرارت و افزايش دما به 950-960 درجه سانتيگراد در کوره هاي احياء نقش بسزايي ايفا مي كند به طوريكه حدود 25 درصد هزينه توليد را شامل مي شود. آندهاي مورد نياز کوره هاي احياء و مواد مخصوص ميكس جهت آستركاري کوره هاي احياء در كارگاه آند تهيه مي گردد. اين كارگاه به دو بخش عمده ساخت و پخت آند تقسيم مي شود.

كارگاه ريخت و برش و بسته بندي : فعاليتهاي زنجيره اي سه كارگاه آند ، ميله گذاري و احياء در كارگاه ريخت منجر به توليد محصول نهايي (انواع شمش آلومينيوم ) ميگردد. دراين كارگاه با استفاده از انواع كوره هاي نگهدارنده  ، يكنواخت كننده و دستگاههاي D.C عمودي و افقي و پيك ماشين آلومينيوم مذاب دريافتي از كارگاه احياء به انواع آلياژهاي ريختگي و كار پذير آلومينيوم در
استانداردهاي مختلف تبديل ميگردد. در كارگاه ريخت دو نوع محصول توليد مي شود :
محصولات كارپذير در اشكال بيلت و اسلب با روش تبريد مستقيم D.C . محصولات ريختگي در اشكال تي بار، پيك 1000 پوندي و شمش 50 پوندي . توانايي ظرفيت اسمي اين كارگاه 140 هزار تن درسال مي باشد كه باتوجه به نوع آلياژ و درخواست مشتري ، پس از  كنترل نهايـــي و برش و بسته بندي جهت توزيع و ارسال به مشتريان تحويل انبار محصول ميگردد .
محصولات اصلي شركت ايرالكو :
بيلت يا شمشال: اين محصول در صنايع اكستروژن كاربرد دارد و بر اساس سفارش مشتريان انواع آلياژها طبق استاندارد بين المللي AA و در قطرهاي مختلف از 5 تا 14 اينچ و طولهاي 24 تا 34 اينچ توليد مي شود.

پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – بیلت ایرالکو